Projecten

Clustering voor waterzuivering met AABnl

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Diverse bedrijven hebben zich reeds in een cluster aangemeld om gezamenlijk het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. AAB NL en ScamiloN werken samen bij hun adviesdiensten voor deze waterclusters. Om het cluster en de clusterleden te ondersteunen bij het voorbereidende werk, bieden zij teeltgroep-bijeenkomsten aan.

ScamiloN AAB nl.jpg

Coördinator TVZ (Tuinders Vereniging Zuidplaspolder)

De vereniging TVZ heeft tot taak de belangen te behartigen van de tuinders die zich willen vestigen in de Zuidplaspolder (grofweg het gebied tussen Rotterdam-Gouda-Zoetermeer), daar moet 280 ha nieuw glas komen. Nico vervult daar de rol van coördinator en soms ook ambtelijk secretaris van het bestuur. De opdracht is het bestuur bijstaan, project uitvoeren, overleg met overheden enz.

TVZ Glastuinbouw Zuidplaspolder

Project nieuwbouw bij WooningOrchids

De nieuwbouw bij WooningOrchids in Bleiswijk, 17.000m2 dubbellaags, is een uniek maar ook weer complex project. Dagelijks toezicht op de bouw voorkomt later onherstelbare fouten. De aanwezigheid van Nico als bouwbegeleider werd zeer gewaardeerd door bouwers: een vraagbaak op de bouwlocatie. Het controleren van leveringen van producten en de vereiste kwaliteitsmerken, erop toezien dat project voorschriften worden nageleefd en het bewaken van de voortgang van het werk.

Wooning Orchids

Stichting Folined

Folined bestaat uit de Vereniging van Producenten en Importeurs (VPI), de Vereniging van Recyclers (VvR) en vertegenwoordigers uit de land- en tuinbouwwereld. Folined heeft als primair doel het inzamelen en recyclen van gebruikte landbouwfolie; het inzamelen en recyclen van tuinbouwfolie valt niet onder de huidige statuten. Vanaf 2001 lid van het dagelijks bestuur en sinds 2006 als voorzitter actief.

Folined

Bestuurswerk voor LTO Groeiservice

Voor deze vaktechnische organisatie is Nico actief als voorzitter van de werkgroep Economie & Techniek; een groep telers die voor de glastuinbouw nauwlettend de ontwikkelingen van innovaties en economische aspecten op de voet volgt en daar de sector c.q. netwerk van tuinders over informeert.

LTO Groeiservice

Project vakbeurs Horti Fair

Nieuwe producten en diensten, concreet zaken doen en uitwisseling van vakkennis, dat is waar het om draait bij de Horti Fair. Het beursthema 'duurzaamheid' is terug te vinden in een duurzaamheidsroute op de beursvloer, een speciale catalogus en Duurzaamheid is de rode draad bij de Beakfast Briefings die 's ochtends voorafgaand aan de openingstijden worden georganiseerd. Het geeft best een goed gevoel als je aan deze zaken een bijdrage mag leveren.

Horti Fair

Succesvolondernemen.NU

Sucesvolondernemen.NU is een netwerkorganisatie van dienstverlenende professionals die allen betrokken zijn met de tuinbouwsector. De missie is helpen uw vragen te beantwoorden en oplossingen te zoeken, gericht op meer succes voor u. Kernwaarden zijn: professionaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit. De partners in Succesvolondernemen.NU , hebben langjarige ervaring in de tuinbouw en zijn stuk voor stuk gedreven om de belangen van hun opdrachtgevers te dienen.

Succesvolondernemen.NU

Project Energie Optimaal voor LTO Groeiservice

Dit project heeft tot doel om kennisuitwisseling te bevorderen onder tuinders op het gebied van geconditioneerd telen. Zeg maar alle ontwikkelingen op het gebied van gesloten- en semi-gesloten kassen. Een belangrijke ontwikkelingsstap nu is de buitenluchtaanzuiging en verwarming hiervan. Voor dit landelijk project worden in de regio’s diverse bijeenkomsten georganiseerd.

LTO Groeiservice