Sterk in projectbegeleiding en ondersteuning voor ondernemers en organisaties binnen de glastuinbouw.

Geen weg zonder doel, geen bestemming zonder resultaat.

Projecten

Clustering voor waterzuivering

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Diverse bedrijven hebben zich reeds in een cluster aangemeld om gezamenlijk het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Het voordeel van het meedoen aan een cluster: - Kostenbesparing - Uitstel van verplichting van afvalwaterzuivering tot uiterlijk 01-01-2021 (i.p.v. 01-01-2018 voor individuele bedrijven) .

Project Energie Optimaal voor Groeiservice

Dit project heeft tot doel om kennisuitwisseling te bevorderen onder tuinders op het gebied van geconditioneerd telen. Zeg maar alle ontwikkelingen op het gebied van gesloten- en semi-gesloten kassen. Een belangrijke ontwikkelingsstap nu is de buitenluchtaanzuiging en verwarming hiervan. Voor dit landelijk project worden in de regio’s diverse bijeenkomsten georganiseerd.

Coördinator TVZ (Tuinders Vereniging Zuidplaspolder)

De vereniging TVZ heeft tot taak de belangen te behartigen van de tuinders die zich willen vestigen in de Zuidplaspolder (grofweg het gebied tussen Rotterdam-Gouda-Zoetermeer), daar moet 280 ha nieuw glas komen. Nico vervult daar de rol van coördinator en soms ook ambtelijk secretaris van het bestuur. De opdracht is het bestuur bijstaan, project uitvoeren, overleg met overheden enz.

Meer projecten